Tylla Nal logo
TLA logo
  • Esasy
  • Galereýa
  • Boş orunlar
  • Habarlaşmak

Gümrük Hyzmatlar

Biziň bilimimiz we ýerli tejribämiz bilen “Tylla Nal” ähli gümrük resmileşdirmelerinde esasy hyzmatdaşyňyz boljakdygyny subut eder.

Kompaniýalaryň köpüsi üçin halkara bazaryna girmek, işewürligi ösdürmekde möhüm ädimdir. Eksport-import amallary harytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi bilen baglanyşykly we gümrük kanunlaryny öwrenmän ýerine ýetirmek kyn.

TYLLA NAL' bilen hyzmatdaşlyk daşary ýurt ykdysady işjeňligine gönükdirilen kompaniýalara daşary ýurtly hyzmatdaşlar we müşderiler bilen işini optimizirlemäge we halkara aragatnaşyklarynda ýük daşamagyň çalt üpjün edilmegine mümkinçilik berýär. Gümrük wekillerimiziň gümrük taýdan resmileşdirmekde uly tejribesi bar, şonuň üçin gümrük taýdan resmileşdirmek prosesi netijeli we gysga wagtda tamamlanar.

Gümrük amallaryny ýerine ýetirmekde uly tejribesi bolan ökde hünärmenler gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli proseduralaryny ýokary hilli we gysga wagtda tamamlar.

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal